Uvod

Radnice u Companhia Nacional de Fiação e Tecidos u Torresu Novas, Portugal
Radnice u Companhia Nacional de Fiação e Tecidos u Torresu Novas, Portugal
izvor: Arquivo Municipal

Činjenica je da se, unatoč borbi za ravnopravnost, žene kroz povijest suočavaju s velikom količinom predrasuda vezanih uz rad u usporedbi sa svojim muškim kolegama. Nažalost, i u današnje vrijeme još uvijek postoje neki čimbenici diskriminacije poput nejednake plaće za isti posao i povlastice prilikom prijavljivanja za posao, posebno u karijeri koja se smatra "muškim poslom", npr. inženjerstvo. Kroz „Rod i rad u industriji“, od sudionika se očekuje da: - nauči više o rodnim razlikama u povijesnom i suvremenom kontekstu; - Postane svjesniji diskriminacije u radnoj okolini.

Zadatak

Radnice iz tvornice na sajmu, 1950-te
Radnice iz tvornice na sajmu, 1950-te
izvor: Arquivo Municipal de Torres Novas

U ovom biste zadatku trebali: - odabrati tvornicu (može raditi, a i ne mora) u svom rodnom gradu ili okolnim gradovima; - Istražiti na internetu o ravnopravnosti spolova na radnom mjestu općenito, a posebice u industrijskom okruženju; - posjetite web mjesto (ako je moguće); - intervjuirajte radnike iz tvornice, ispitujući ih o rodnim razlikama na njihovom radnom mjestu (preporučujemo vam da ne intervjuirate samo žene, drugi će imati drugačija gledišta!); - Pronađite podatke o rodnoj ravnopravnosti u tvornici koristeći arhiv; - Pripremite prezentaciju sa svojim vlastitim zaključcima. Neke savjete možete potražiti u dokumentu "Gender and Labour in Industrial Sites_Task".

Postupak

Postoje najmanje četiri metode pronalaska podataka za ovu potragu. Ispod možete pronaći popis koji pojašnjava sve korakpokorak. Dokument "Gender and Labour in Industrial Sites_Task" sadrži nekoliko savjeta o tome što treba tražiti i na što obratiti pažnju. 1- Istražite putem interneta 2- Posjetite tvornicu 3- Pogledajte u arhivu 4- Intervjuirajte tvorničke radnike i postat ćete spremni pripremiti prezentaciju.

 

Zaključak

Ako osjećate da ste postigli gore navedene ciljeve, čestitamo na vašem radu! U ovoj potrazi izazov je bio da odaberete tvornicu i istražite rodne razlike na radnom mjestu. Koristeći različite metode istraživanja, istražili ste što znači patiti od rodne diskriminacije, ne samo na širokoj već i na mjesnoj razini. Možda ste otkrili da se vrsta rodnih nejednakosti koja se javlja na industrijskim mjestima razlikuje od one koja se javlja u uslužnom sektoru. Možda ste također saznali da rod nije binaran i da postoje i drugi valjani rodni identiteti koje čovjek mora uzeti u obzir prilikom istraživanja tvornica. Također ste imali priliku naučiti kako obavljati primarna i sekundarna istraživanja, uključiti arhiv i intervju u prikupljanje podataka. Nakon toga ste već mogli izvesti neke zaključke i postati kreativni pri izradi prezentacije. Nadamo se da ćete ovom malom potragom doprinijeti pravednijem i poštenijem svijetu.

Procjena

Ishodi učenja

 • Postoje različiti uvjeti rada na temelju različitih rodnih identiteta.
 • Postoje nejednakosti na radnom mjestu u industriji.
 • Važno je promicati ravnopravnost rodova i socijalnu pravdu u industrijskom okruženju.

Stečeno znanje

 • Naučit ćete više o povijesti neke mjesne tvornice i njenoj važnosti za grad.
 • Upoznat ćete se s demografskim podacima i statistikom na radnom mjestu.
 • Upoznat ćete različite rodne identitete (muški, ženski, trans *, i oni koji se ne poistovjećuju s ni jednima).

Stečene vještine

 • Čitat ćete industrijske tlocrte.
 • Razvit ćete vizualno kritičko mišljenje.
 • Razvit ćete vještine vođenja intervjua.
 • Znat ćete istraživati i koristiti arhiv.

Stečene kompetencije

 • Tumačenje podataka primarnog i sekundarnog istraživanja.
 • Kritičko razmišljanje.
 • Sposobnost povezivanja informacija i donošenja zaključaka.
 • Predstavljanje zaključaka na temelju podataka prikupljenih različitim metodama istraživanja.